meridiánová (Čínská) masáž

Jedná se o celotělovou masáž, která vychází z učení čínské medicíny. 
V lidském těle se nachází 12 energetických drah (cest), kterým se říká meridiány. Těmito drahami putuje v těle energie a vyživuje jednotlivé orgány i končetiny. Pokud je energie na těchto drahách blokována (tuhá místa ve svalech), znamená to že nemůže správně proudit daným směrem a určité orgány vyživovat. Tento stav není dobrý a je nutné dráhu zprůchodnit (odblokovat). Dlouhodobě energeticky málo vyživovaná místa atrofují (zmenšují svůj objem) nebo pokud se jedná o vnitřní orgány - nevyvíjejí se, nebo pracují velmi špatně. Z těchto nedostatečností pak vznikají dlouhodobé obtížně léčitelné choroby (např. většina chronických zánětů, cukrovka, dysfunkce mozku atd.)    Naopak pokud se v určité dráze nahromadí příliš mnoho energie a ta nemá možnost odcházet do jiných částí těla, místa na energetické dráze (nebo její části) bolí. Projevem jsou převážně akutní záněty kdekoliv v těle.
Ideálním stavem je rovnováha, tedy takový stav energií v drahách, který by byl vyrovnaný pro všechny orgány. (pozn. tento stav u současného Evropana nemůže nastat, protože ten je příliš ovlivněn pohodlným způsobem života, znečištěným životním prostředím, stresovými situacemi apod.).  Každý z nás se však můžeme snažit o co největší vyrovnání energií mezi jednotlivými elementy, tedy o co nejzdravější a nejvyrovnanější, nejharmoničtější tělo a mysl. 
Čím je člověk starší, tím více jej energetická nerovnováha ovlivňuje. Ale citlivější jedinci mohou být touto nerovnováhou ovlivněni již v útlém dětství (předškolní děti). U dětí školou povinných se v současné době tyto stavy projevují již zcela běžně (mozkové dysfunkce, únavnost, laxnost až apatie, zvýšené zdravotní problémy apod).
Meridiánová masáž patří mezi velmi účinné rehabilitační techniky, které se pokouší vyrovnat stav lidského těla a mysli.
Celková doba masáže cca 120 minut.