MASÁŽE LEONIS

Aby se energie Jin a Jang mohly projevit, potřebují hmotu. Tu představuje 5 na sobě závislých, protikladných i doplňujících se prvků v cyklu života. Postupně se transformují jeden do druhého a stále dokola.

Ve vztahu ke koloběhu života znamená Dřevo zrození, Oheň dospělost, Země zralost, Kov stárnutí a Voda umírání.

Ve vztahu k ročním obdobím chápeme Dřevo jako jaro, Oheň jako léto, Zemi jako babí neboli pozdní léto, Kov jako podzim a Vodu jako zimu. Změna jednoho elementu ovlivní všechny ostatní. V každém z nich je zastoupen Jin a Jang.

Vztah k lidskému tělu – Ke každému prvku je přiřazen 1 pár orgánů. Jeden z nich je dutý – jangový a ten druhý je plný – jinový. Navzájem spolupracují a nejvíce se pozitivně i negativně ovlivňují. To znamená, když jeden onemocní, zakrátko onemocní i ten druhý orgán a postupně spolu ovlivní celé tělo.

Elementy v kruhu po směru hodinových ručiček jsou v takzvaném tvůrčím cyklu, který se též nazývá zákonem matky a syna. Znamená to, že jeden element se rodí z druhého a je zásoben jeho energií. V přírodě je to takto: dřevo hoří a vytváří oheň, oheň produkuje popel, ten tvoří zemi. Země má v sobě různé nerosty obsahující kovy, kov je nerostem země a v tekuté formě je podobný vodě, voda dává život dřevu a tak dále dokola.

Řídící cyklus je v pentagramu znázorněn vnitřním diagramem znázorněným šipkami. Znamená to, že dřevo kontroluje a řídí zemi tím, že v ní drží kořeny a chrání ji tak před erozí. Na druhé straně mohou zemi kořeny vymýtit a vyčerpat z ní živiny. Země koná kontrolu nad vodou tím, že jí poskytuje břehy, takže zabraňuje povodním, ale země také může omezit volný tok vody, když ji přehradí nebo absorbuje. Voda kontroluje oheň tak, že mu brání, aby se rozšířil, ale voda může také oheň úplně uhasit. Oheň kontroluje kov a dovoluje mu, aby byl ohebný a přijal různé formy. Kov kontroluje dřevo tak, že ho můžete řezat či štípat, může zabránit tomu, aby přerostlo, a vytvoří prostor pro další žijící organizmy. Kov může však také dřevo úplně zničit, např. když se ho pokácí příliš mnoho.

DŘEVO – období 14. 2.-14. 5. – nový jang

Vyjadřuje aktivní funkce a růst. Souvisí s větrem. Párovými orgány jsou zde játra (jin) a žlučník (jang). Kontrolkou pro jejich špatnou funkci je zrak. Objeví se například různé poruchy vidění, rozšířené žilky v očích. Lidé bývají choleričtí, mají zlost, nafouklé břicho, kyselou chuť v ústech, pálení žáhy. Dělá jim dobře zelená barva. Ze soustav sem patří imunita. Játra zodpovídají za čistotu organismu (jsou jakousi “žumpou”, která nesmí přetéct). S očistou těla je dobré začít hned 14. února.

OHEŇ – období 15. 5.-14. 7. – plný jang

Vztahuje se k horku. Patří sem párové orgány srdce s krevním oběhem (jin) a tenké střevo s trojitým ohřívačem (jang) – popis viz. ORGÁNOVÉ HODINY (21.-23. hodina). Zajímavé je, že čínský výraz pro srdce je stejný jako pro mozek a míchu, protože u nich platí “mysli srdcem”. Proto je samozřejmé, že sem mozek a mícha patří také. V tomto období dosahujeme maximální aktivity. Je to jediné období, kdy si tělo dokáže udělat zásoby výživy. Ale jen do vyčištěného těla. Přijímá a ukládá živiny na horší časy. Ze soustav je zde nejvíce ovlivňován endokrinní systém. Kontrolkou pro funkci srdce je špička jazyka. Pokud je funkce srdce špatná, lidé mívají tyto obtíže: hořko v ústech, onemocnění cév, předinfarktový stav lze rozpoznat dlenafialovělého zbarvení špičky jazyka. Ze smyslů v Ohni sídlí hmat, z barev červená, oranžová, světle zelená a jasně modrá.

ZEMĚ – 15. 7.-14. 9. – rovnováha jin a jang

V tomto období vše dozrává a připravuje se na zimní útlum. Souvisí s vlhkem. Spadají sem párové orgány žaludek (jang) a slezina se slinivkou (jin). V Číně jsou slinivka břišní a slezina považovány za jeden orgán. Kontrolkou pro funkci těchto orgánů jsou ústa a zadní část jazyka. Při špatných funkcích se tvoří afty, boláky. Další kontrolkou jsou svaly, cévy. Oboje bývá ochablé, spadlá horní oční víčka, poruchy svěračů, výhřezy orgánů (zejména u žen), křečové žíly, nebolestivé modřiny a petechie, což jsou droboučké krevní výronky pod kůží. Dále bývá vystouplé břicho, často cukrovka a leukémie. Ze smyslů převládá chuť , bývá v ústech sladko a zároveň je chuť na sladkosti. Z emocí převládá tvořivost, apatie a úzkost. Z barev žlutá a hnědá.

KOV – období 15.9.-14.11. nový jin

Vládne párovým orgánům tlustému střevu (jang) a plicím (jin). Plíce hospodaří s vodou. Tlusté střevo vstřebává stopové prvky, které napájí energetický systém. Nevyčištěné tlusté střevo vytváří až 32 druhů jedů podobných hadímu jedu. Proto je velmi nebezpečná zácpa. Strávená potrava ve formě stolice by neměla zůstat v těle déle než 24 hodin. Potom trpí plíce, jsou zahleněné a náchylné k častým infekcím. A naopak. Ze smyslů zde převládá čich. Chuť v ústech bývá pikantní, pálivá. Dobře působí barva bílá. Z emocí převládá kuráž, vitalita nebo žal a smutek. Kontrolkou pro funkci jater a tlustého střeva je kůže. Jakýkoliv problém na kůži typu akné, ekzému, vitiliga, mateřských znamének je signalizací jejich nesprávné funkce. Z otvorů sem patří nos, jsme náchylní na rýmu.

VODA – období 15.11.-14.2. plný jin

Toto období zastupují párové orgány ledviny (jin) a močový měchýř (jang). Touto dobou pracuje naše tělo na rezervu ze zásob z Ohně. Potřebuje 3x více živin než kdy jindy. Pokud je nedoplňujeme, výrazná jarní únava je nevyhnutelná. Ledviny jsou zásobou energetického potenciálu prenatálního období. Sídlí v nich chlad, z emocí obavy a strach, který je oslabuje. Je nám zima, protože sněží i v nás. Nesmí být zima chlad od nohou, protože meridián ledvin začíná na chodidle. Nejíst tropické ovoce, protože ochlazuje. Nejvíce ananas. Kontrolkou kvalitní funkce těchto orgánů jsou kosti (osteoporoza, zlomeniny). A v jakém stavu jsou kosti poznáme na vlasech. Lupy jsou vizitkou špatného hospodaření ledvin s vápníkem. Ze soustav je nejvíce ovlivněna rozmnožovací soustava. Z otvorů jsou kontrolkou uši a naopak problém v močovém měchýři se může projevit škubáním v horním očním víčku. Chuť převládá slaná, z barev černá, tmavě modrá.